Tänu Sinule.

Toetusfondi eesmärk on tervishoidu toetada ning vähendada selles valdkonnas valitsevat ebavõrdsust. Selleks, et katta teenuseid, mida Eesti Tervisekassa hetkel ei rahasta, on aga vaja lisarahastust. Me töötame selle nimel, et toetada Kuressaare Haigla pingutusi ja samme kogukonna tervise taastamisel, selle hoidmisel ja edendamisel.
Seejuures ei pinguta me vaid saarlaste nimel ega kitsenda oma tegevust vaid Saaremaa piiresse, vaid oleme rõõmuga partneriks erinevatele algatustele üle kogu Eesti. Lööme kaasa kõigis ettevõtmistes, mis aitavad inimeste seas terviseteadlikkust tõsta ja ühiskonda seeläbi siduda. Sel viisil saame anda panuse meie kõigi tervise heaks.

Helista ja toeta

900 0105

5€


900 0110

10€

Lähtetoetus

Toetusfond maksab kokkuleppel Kuressaare Haiglaga lähtetoetusi meie haiglasse tööle asuvatele eriarstidele ja õendustöötajatele. Täpsema info saamiseks palume kirjutada toetusfond@saarehaigla.ee

Koolitustoetus

Kuressaare Haigla Toetusfond annab 2024. aastal välja koolitustoetusi Kuressaare Haiglas vähemalt 0,75 koormusega töötavatele arstidele erialaseks täienduskoolituseks välismaal.

Taotlejalt ootame vabas vormis taotlust aadressile toetusfond@saarehaigla.ee järgmiste andmetega:
• taotleja isikukood, töö- ja ametikoht, aadress, e-mail;
• lähetuse koht, aeg ja eesmärk;
• ettekanne või muu tegevus konverentsil (märkida, kui seda ei ole);
• esialgne kuluarvestus (sõidukulu, majutus, osavõtumaks);
• kasusaajad / kasu Kuressaare Haiglale.

Tasume kuludokumentidega näidatud kulud. Toitlustamisega seotud arveid Toetusfond ei tasu.

Vajadusel maksame toetuse välja ka enne koolituse toimumist (osalustasud jms).

Koolitustoetuste määramisel lähtume järgnevast:
• Eelistatud on Kuressaare Haiglas uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist ja uute ravivõtete omandamist võimaldavaid koolitused.
• Taotluse esitaja peab olema Kuressaare Haiglas töötanud vähemalt 1 aasta vähemalt 0,75 koormusega.
• Koolitustoetust on võimalik taotleda reeglina üks kord kahe aasta jooksul.
• Eelistatakse neid taotlejaid, kes teevad läbitud koolitusest või teadusüritusel osalemisest ettekande kolleegidele / rakendavad õpitu kohe töösse.Tudengistipendium

2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium arstiteaduse tudengitele!

Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga.

Stipendiumi suurus:

Kuressaare Haigla kuulutab välja 2 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus integreeritud õppe üliõpilasele on kuni 2000 eurot aastas ning doktoriõppes õppivale üliõpilasele kuni 3000 eurot aastas.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus (https://sihtasutus.ut.ee/taotle-stipendiumi/stipendiumitaotlus), sealhulgas motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja juhendaja soovituskiri; Õppetulemuste tõend, mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet (vähemalt 3,5); Stipendiumi taotleja on Tartu Ülikoolis täiskoormusel õppiv vähemalt 5. kursuse integreeritudõppe või doktoriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik. Stipendiaat peab viima läbi oma 2023/24. õppeaasta erialase praktika Kuressaare Haiglas;

Taotlemise tähtaeg:

10. jaanuar 2024 (k.a)

Taastusravi

Head saarlased ja Saaremaa sõbrad!
Tänu teile soetame Kuressaare Haiglale väikeste saarlaste kõndimise treenimiseks kaks vajalikku seadet - kõnnitreenijad Pony ja Crocodile!

Fondist

Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfondi (edaspidi Toetusfond) põhieesmärk on Kuressaare Haiglale abi osutamine. Aitame vastavalt haigla vajadusele ning haigla juhtkonna seatud prioriteetidele leida vajalikke lisafinantseeringuid ning vajadusel ka mitterahalist abi nii meie haigla kui ka tervishoiusektori arendamiseks üleriigiliselt.
Seatud eesmärkide saavutamiseks organiseerib Toetusfond koostööd sponsoritega, kogub annetusi ning aitab hankida raha haigla vajalike kulude katteks. Arendame ka muud majanduslikku tegevust, mis aitab Kuressaare Haiglal saavutada eesmärke, mis on üles seatud kogukonna tervist ja heaolu silmas pidades.

Aadress:
Aia 25 Kuressaare 93815 Saaremaa
Reg. nr 90015070

Marite Vaga
Tegevjuht
Telefon: +372 5689 6042
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Hannes Lilp
Nõukogu esimees
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Alates 1. aprillist 2021. a. kuulub SA Kuressaare Haigla Toetusfond tulumaksuvabastusega mittetulundusühingute nimekirja, seega on annetused maksuvabad ja märgitavad teie tuludeklaratsioonis.
Täname kõiki toetajaid!


Loo oma üritus

Soovides oma üritusega toetada Kuressaare Haiglat, palume kirjutada meile aadressil toetusfond@saarehaigla.ee

Meie partnerid

Aita meil aidata!

Kallis Saaremaa Sõber,
Tervitame Sind soojalt Kuressaare Haigla Toetusfondi poolt!

Kuressaare Haigla Toetusfond on südamest südamesse organisatsioon, mille eesmärk on toetada Kuressaare Haiglat ja seeläbi panustada Saaremaa eriarstiabi arengusse. Meid saad aidata:

Annetustelefonile helistades

900 0105 5€
900 0110 10€

Pangaülekandega:

Saaja: Sihtasutus Kuresaare Haigla Toetusfond

Swedbank: EE592200221076182498
SEB pank: EE101010220287560227
Coop Pank: EE824204278618211200
Selgitus: Toetus

Alates 1. aprillist 2021. a. kuulub SA Kuressaare Haigla Toetusfond tulumaksuvabastusega mittetulundusühingute nimekirja, seega on annetused maksuvabad ja märgitavad teie tuludeklaratsioonis.

Oleme tänulikud kõikidele oma toetajatele!